Het plan is liefde en daarin beweegt alles.

13 november, 2016

Ha Pap, hier een vraag aan jullie van een lezer:

“Ik heb een vraag. Op zielsniveau heb ik het gevoel dat je met jouw Schepper een aantal afspraken maakt voordat je weer terugkeert naar de aarde. Om te ervaren en te leren, maar dat je ook een tijd afspreekt wanneer je terugkeert? En kun je dan, gaandeweg jouw tijd en ervaringen, wanneer je voelt dat er nog zoveel is te leren en te geven, vragen om verlenging en een ander tijdstip van terugkeer? Ik hoop dat een antwoord mag en kan worden gegeven.
En jouw vader geeft aan dat het beeld van over reïncarnatie anders is dan het beeld dat op aarde heerst, kun je vragen hoe het anders is en wat het juiste beeld en variaties dan zijn?”

Goed Bon, laten we beginnen met de eerste vraag of je verlenging van je aardse leven aan mag vragen en of het tijdstip van je overlijden vast staat. Om een antwoord hierop te geven vraag ik jou en de lezer, allereerst te verbinden met Liefde. Daar ligt, zoals je langzamerhand weet, altijd het antwoord. De vraag allereerst is of alles vast staat. Wat vast staat is je vermogen tot scheppen. Wat vast staat is je vermogen tot liefhebben en liefde zijn. Wat vast staat is dat je ervaringen op doet op de aarde met als doel, bewust te leren worden van jouw licht en scheppingskracht. Aangezien je deel bent van het Goddelijke, bestaat er niet zoiets als een onderhandeling. Het is de ziel die precies weet wat goed is omdat dit deel van je, het Goddelijk deel, verbonden is met liefde en waarheid. Er is geen vaste tijd, wel een indicatie. Dit ligt ook weer aan hoe je instrument, je lichaam het doet. Tijdens je leven kan dit tijdstip veranderen of je kunt het zelfs naar voren halen. In de goddelijke orde is dit precies zoals het hoort te zijn. Wanneer we dit zeggen, dan betekent het, dat alles in het spectrum van deze grote liefde valt en iedere beslissing, manifestatie, creatie die de ziel en zelfs het ego maakt precies is zoals het hoort. Dat wil overigens niet zeggen dat het vaststaat. Niets in het leven staat vast, alles beweegt en juist het feit dat alles beweegt is een vaststaand feit en precies de bedoeling. Vandaar de gedachte dat alles in een Orde verloopt. Dat klopt ook en in die Orde zijn alle manifestaties, keuzes en bewegingen die je ziel of ego maken onderdeel van het grote plan. Het plan is liefde en daarin beweegt alles. 

Oh mooi Pap, dit voelt duidelijk voor me en ik begrijp het. Ik realiseer me hoe ons denken dan weer in hokjes wil denken: of het één of het ander maar het één en het ander is dus liefde…ook al manifesteren we op aarde ook de duisternis, om maar een woord te gebruiken.

Ja Bon, en ook de creatie van de duisternis heeft in het grote plan een basis van liefde en hierdoor ontstaat de diepe bewustwording van het feit dat je Schepper bent. Zoals er nu op aarde manifestaties plaatsvinden die veel mensen angst geven zouden wij jullie willen vragen om bewust te worden van deze creaties, vooral in jezelf. Om met liefde, inzicht en kennis te kijken en te beseffen hoe ieder op aarde hieraan bijdraagt. Alles wat je in de buitenwereld ziet is een manifestatie van je binnenwereld. Maar die heb je al vaker gehoord Bon.

Jazeker Pap, en hoe zit het met reïncarnatie?

Goed Bon, we zullen deze iets verder uitleggen. Het concept reïncarnatie dat op aarde heerst is gebonden aan tijd en plaats. Echter, in het Nu is geen tijd en plaats. Als ik Nu zeg dan bedoel ik het canvas waarop alles in het universum wordt geschilderd, waarin alle ervaringen zich manifesteren. Dit canvas is Liefde, God, Leven, Bewustzijn. Ook waar ik ben is een subjectieve beleving van tijd en plaats. Ik vertelde je eerder dat ik verschillende reizen in levens heb gemaakt. Terwijl ik dit onderga en beleef is er een subjectieve beleving van tijd. De beleving op aarde heeft een bepaalde tijdspanne en speelt zich af op een plek. Reïncarnatie geeft aan opnieuw leven. Dit kan niet omdat er geen dood is…of je beschrijft het als het opnieuw op aarde komen. Echter er zijn ontelbaar veel planeten, levensvormen en mogelijkheden tot Zijn. De ziel kan een behoefte hebben om opnieuw een aards leven aan te gaan en de ziel kan de behoefte voelen tot andere uitingsvormen in al deze werelden, voor jullie nog ongezien. Trouwens voor mij zijn er ook een groot aantal ongezien. Zo zijn er planeten die op de aarde lijken. En sferen waarin je individualiteit helemaal kan oplossen en je energie bent. Zo kun je dicht bij de aarde blijven om te wachten op je dierbaren, wat overigens de meesten van ons doen. En je kunt ook, en nu wordt het ingewikkelder, bewust zijn van delen van je ziel die ervaringen opdoen. Zoals ik dat op aarde opdeed, zo leef ik hier ook voort en leer ik ontzettend veel. Het is dus niet zo dat het pas een leven is als je op aarde komt. Het leven is NU in al haar vormen, tijden en plaatsen. Het probleem met het aardse denken is dat het alleen in rechte lijnen kan denken. Het begrijpt de cirkel en dimensies niet waardoor dit moeilijker te begrijpen is. Je kunt het wel voelen, wanneer ik je vertel dat we allen één zijn en dus verbonden zijn met elk leven, met HET leven. Het is het Leven wat je ervaart in al haar variaties, allemaal tegelijkertijd, op dit moment en allen zijn we één…… Nu kun je ook misschien het concept, we zijn allen één, beter ervaren.

Ja Pap, deze komt binnen. Dus reïncarnatie in het eeuwige nu bestaat niet maar we ervaren wel alle verschillende bestaansvormen tegelijkertijd. Dan ben jij een deel, een leven van mij en is ieders leven een deel van mij…

Ja Bon, je zit in de buurt. Kun je dat voelen?

Ja ik voel dat, ook als we het hebben over alles is één…maar begrijpen is iets anders. Dank je wel Pap. Nog 1 andere vraag die eerder werd gesteld over of we bang moeten zijn voor een 3e wereldoorlog en hoe dat nu verder gaat, ook als we kijken naar de Amerikaanse verkiezingen.

Bang hoef je nooit te zijn en wanneer je leert dat angst een mentale constructie is en daadwerkelijk creëert op aarde dan lijkt het mij verstandig als je daar niet te veel aandacht aan geeft. Zet eerder het vertrouwen in, dat geeft direct een andere energie. Zoals uit het bovenstaande blijkt ligt niets vast, alleen potenties. Het kan in die lijn liggen maar de mensheid en haar denken en energie is sterk aan het veranderen. Ja, duisternis, afgescheidenheid, haat en ongelijkheid komt ook in deze tijd weer duidelijk aan het licht. Dat is goed omdat het dan bewust wordt. Als het aan het licht komt dan wordt het helder, zichtbaar en kan het licht erdoorheen schijnen. De volgende stap is kiezen in jezelf voor licht en liefde in iedere situatie. Als jullie eens zouden zien wat jullie gedachten en bijbehorende hart gevoelens creëren dan zouden jullie direct de omslag maken. Dus begin zelf alvast nu en kijk wat het doet met jouw wereld in je. Dit heeft een direct effect op de wereld in de materiële vorm. Toen Gandhi zei verander de wereld, begin met jezelf toen bedoelde hij: creëer een wereld van liefde en licht in je en deze zal zich laten zien op aarde. Zo heb je hier werelden voor jullie nog ongezien maar wel voelbaar, die bestaan uit liefde en nog meer liefde. Probeer je daar eens op af te stemmen….en wanneer je dit voelt, realiseer je dan dat het in werkelijkheid nog veel groter en lichter is…

Dank je Pap, duidelijk en dank je wel. En doe me een plezier Pap, zorg vanuit die kant ook goed voor Mams, dat kan ze wel gebruiken.

Zal ik zeker doen Bon, het is een sterke vrouw maar ook haar lichaam is een reflectie van haar gevoelens, gedachten, dat wat ze in het lichaam stopt en de luchtverontreiniging om haar heen. Het is geen gemakkelijke opgave om je goed te blijven voelen wanneer het lichaam zo’n eigen programma draait, daar weet ik alles van. Ik en velen andere sturen haar dagelijks heel veel liefde. Mijn afleiding was mijn verbinding met de Schepper en ik hoop dat ook zij weer die verbinding maakt en gaat voelen, en haar verbinding met haar grote bron van Liefde in zich. 

Over Bonnie Bessem

Bonnie Bessem (1968) is psychologe, auteur, medium en levenscounselor. Bonnie schrijft om mensen te inspireren, aan het denken te zetten en te ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hier kun je je inschrijven voor Bonnie’s nieuwsbrief